Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik


Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklik ile kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi ortak kullanım alanlarında enerji verimliliği dikkate alınarak, tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilmiştir.

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Genel aydınlatma kapsamında halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesislerinde enerji verimliliği dikkate alınarak, tüketim miktarlarının azaltılmasına veya aydınlatma düzeylerinin en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmesine yönelik yatırımlar 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.