SHGM Daire Başkanlarının Görevleri 25. Madde İstatistik, analiz ve bilgi sistemleri daire başkanlığı

İstatistik, analiz ve bilgi sistemleri daire başkanlığı

MADDE 25 - (1) İstatistik, analiz ve bilgi sistemleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sağlık Kurum ve kuruluşlarında kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,

b) Verilerin zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlamak,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak ve toplanması için gerekli işlemleri yapmak,

ç) İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistikî veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek,

d) Toplanan verileri istatistiksel metotları kullanarak projeksiyon yapmak, planlamalar oluşturup güncellemek, uygulanabilirliğini test etmek,

e) Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyaç duyacağı yazılımları planlanmak ve yaptırmak, gerekli bilgi işlem alt yapılarını kurmak veya kurdurmak,

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.