Devlet Memurlarını Yıllık İzinleri İptal Edildi


Darbe girişimi sonrasında Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladığı genelgeye göre bütün kamu çalışanlarının tatilleri iptal edildi. Tatilde olan memurların ise en kısa sürede görevlerine dönmelerini istedi. Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırıldı.

18/07/2016 tarihli ve 29774 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yıllık İzinlerin Kaldırılması ile İlgili 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi aşağıda verilmiştir.

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan