OHAL İllerde Valiler Koordine Edecek


Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu genelgeye göre “OHAL ilanına dair karar TBMM ‘nin 21.07.2016 tarihli 117. Birleşiminde onaylanmıştır. Başbakanın başkanlığında Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakanlık Müsteşarlığının katılımıyla OHAL Koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. OHAL uygulamasının illerde koordinasyonunu İl Valileri yerine getirecektir.

Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi