Devlet Memurlarının İzinleri İle İlgili Genelge


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarının izinlerinin iptalini içeren genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, "İlgili mevzuatı uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına ilgi genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.

2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi